„Nejlepší důkaz je zkušenost.“

Francis Bacon

Co je Calliditas?

Calliditas Edutainment je česká technologicko-vzdělávací společnost specializující se na CSR a moderní vzdělávání.

Propojujeme nejnovější technologie a CSR velkých firem s potřebami českého školství. Spolu s našimi partnery a odbornými garanty tvoříme atraktivní ukázkové a vyučovací lekce. Naši lektoři pak využijí nejmodernější techniku jako je  virtuální a rozšířená realita a provedou žáky tématem přímo ve třídách. 

V rámci lektorských přednášek a Virtuální Akademie proškolíme přes 50.000 žáků ročně. Všechny naše projekty i návštěvy lektorů jsou školám k dispozici zdarma.

Jsme odborníci na CSR s mno-haletými zkušenostmi. Spolu-pracujeme s předními brandy ČR. Každý projekt nastavujeme in-dividuálně přesně podle CSR, PR a HR potřeb našeho partnera.

Žákům a pedagogům napříč Českou republikou představujeme fenomén virtuální reality. Nabízíme pomocnou ruku při implementaci této technologie do škol a jejím využití ve výukovém procesu.

Ve spolupráci s MŠMT, univerzitami (ČVUT, ZČU) a dalšími organi-zacemi a kapacitami přinášíme do škol aktuální témata jako kyber-bezpečnost, environment, kritické myšlení, umělá inteligence.

UMĚLÁ INTELIGENCE

„Ztělesněním“ doteku budoucnos-ti je dnes umělá inteligence. Hle-dáme cesty, jak ji využít nejen pro samotné vzdělávání ale i pro usnadnění práce pedagogů.

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

info@calliditas.net

+420 721 859 829

Obchodní jméno:

Sídlo:

Pobočka:

IČ/DIČ:

Číslo účtu:

Jednatel:

Calliditas s.r.o.

č.p. 1, 411 15 Podsedice

Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň

05698952/CZ05698952

287932947/0300

Bc. Miloš Kačer, milos.kacer@calliditas.net, +420 774 783 945

Obchodní jméno:  Calliditas s.r.o.

Sídlo: č.p. 1, 411 15 Podsedice

Pobočka: Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň

IČ/DIČ: 05698952/CZ 05698952

Číslo účtu: 287932947/0300

Jednatel: Bc. Miloš Kačer

Kontaktní osoba: Bc. Miloš Kačer, milos.kacer@calliditas.net, +420 774 783 945

Close Menu