Virtuální Akademie

Komu by stačila jedna realita, když může mít reality dvě. Nebo tisíc.

Calliditas Edutainment přináší do škol unikátní projekt zaměřený na využití virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání. V rámci Virtuální Akademie se žáci i učitelé seznámí s technologií, která je skvělým vzdělávacím prostředkem už na základních školách. Ukážeme jim prostředí, které předávané informace mění na zážitek, zvyšuje jejich srozumitelnost a zapamatovatelnost a umožňuje žákům vyzkoušet si náročné úkoly beze strachu z chyb a případných důsledků. Virtuální realita dává školám možnost děti opět něčím nadchnout, přilákat jejich pozornost a zvýšit motivaci.
 • představení virtuální reality žákům a učitelům
 • příprava na pracovní trh budoucnosti
 • 2 vyučovací hodiny nabité informacemi a zážitky
 • každý žák si vyzkouší virtuální realitu na vlastní kůži
 • navazující dlouhodobý vzdělávací program ve VR
 • akreditovaný program pro učitele
 • certifikát "Absolvent Virtuální Akademie"
 • lektorské přednášky zdarma
 • zkušení lektoři působící samostatně a nezávisle
 • teoretický úvod a praktické ukázky
 • žádné speciální požadavky na technické vybavení
 • žádná administrativa nebo navazující povinnosti pro školu
 • velký důraz na bezpečné používání VR
 • pečlivě propracované hygienické postupy

Virtuální realita (VR) je technologie, která s pomocí speciálního zařízení (nejčastěji VR brýlí, VR headsetu) zobrazuje trojrozměrné prostředí, které uživatel vnímá jako realistické. V této simulaci je zároveň možné provádět reálnou interakci s prostředím.

Není otázkou zda, ale kdy se VR stane běžnou součástí našich životů a práce. Využití VR k tréninku astronautů ve vodě je jistě pozoruhodné, ale technologie virtuální reality má velké předpoklady pro využití také ve zcela „obyčejných” oborech vzdělávání.

230608_Virtual_Academy_logo_v1_versions-1
Close Menu