Robotika

I Karel Čapek chodil do školy.

Dnešní žáky čeká jiný trh práce, než jaký známe. Zaměstnání jako Manažerka umělé inteligence, Datový vědec, Prediktivní moderátorka dat, Supervizor automatické kontroly, nebo Operátor robotického skladu si dnes ještě stěží umíme představit. O to důležitější je, abychom se na tuto velkou změnu připravili.

Právě proto je smyslem našeho konceptu v první řadě seznámení žáků a studentů s povoláním budoucnosti. Jaká budou? Jaké schopnosti budou žáci a studenti ke svému zaměstnání jednou potřebovat? A můžeme je trénovat už nyní?

Robotika je jeden z klíčových oborů Průmyslu 4.0. Ačkoli Robotika úzce souvisí s elektronikou, mechanikou a softwarem, zdaleka nejde jen o technické inženýrství, nebo programování. Příprava na toto odvětví má základ především ve zlepšení matematického a logického myšlení žáků, využití jejich tvůrčích schopností, představivosti a kreativity při hledání alternativních řešení. Důležitou součástí je také sdílení myšlenek, kooperace a schopnost zpětně hodnotit svou činnost a postupy.

Mezi témata, které v rámci robotiky otevíráme, patří mimo jiné:

Co je Průmysl 4.0

Nové technologie

Zaměstnání budoucnosti

Využití velkých dat (Big Data)

Umělá inteligence (AI)

Biorobotika, transhumanismus a augmentace

Analytické předvídání událostí

Základy teorie řízení

Calliditas a Robotika je partnerství na celý život. Chceme představit využití Robotiky a umělé inteligence v současném světě, ale s pomocí technologických novinek, prototypů a praktických ukázek studentům také ukážeme svět, který na ně bude čekat v dospělosti.

Close Menu