Lektorské přednášky

Dotkněte se budoucnosti.

Ve spolupráci s předními odborníky vytváříme vzdělávací, informativní, a prezentační materiály, které cílí primárně na druhý stupeň základních škol a na první/druhé ročníky středních škol. Prioritními technologiemi, na nichž výuku stavíme, jsou interaktivní tabule, tablety a zejména virtuální a rozšířená realita, která se pro nás stala nosným vizualizačním médiem. Veškeré projekty, které realizujeme, jsou pro školy zdarma. Hlavní prioritou je pro nás respektující a multidisciplinární komunikace s cílovou skupinou. Základem projektu jsou vždy samotná témata, použití nejmodernějších technologických nástrojů a lektorské přednášky. Materiály máme koncipovány tak, že svým obsahem plní potřeby RVP a průřezových témat. Zároveň poskytují studentům informace a návody, které využijí v reálném životě. Jsme vzdělávacím subjektem akreditovaným MŠMT.

Příklady témat, které v Calliditas prezentujeme:

 • virtuální a rozšířená realita
 • umělá inteligence
 • úspora energií
 • kyberbezpečnost
 • kritické myšlení
 • mediální gramotnost
 • environmentální výchova
 • smart cities
 • kyberšikana
 • internetová gramotnost
 • kariérní poradenství
 • dopravní bezpečnost

Calliditas ve spolupráci se svými partnery a odbornými garanty vytváří takové aplikace a přednášky, které posluchače vtáhnou do reálných problémů současného světa a vyžadují jejich zapojení. Všechny témata máme zpracovaná pro interaktivní tabuli, tablety a ve virtuální realitě. Naši zkušení lektoři tak mohou se třídou pracovat jako s celkem, rozdělit ji na skupiny nebo žáky zapojovat jednotlivě.

Kromě lektorských přednášek přinášíme do českých škol také unikátní projekt Virtuální Akademie.

Close Menu